donderdag 11 april 2013

Eerst zo'n roes en vervolgens een slag van de houten hamer...First, such a daze and then a stroke of the mallet ...

Wat hadden we een feest afgelopen weekend. We hadden er zo lang naar zitten aftellen en daar was het dan... Het grootste en mooiste Stempel-Event van de lage landen! Twee dagen zijn we door de organisatie, de standhouders en alle workshopgevers enorm in de watten gelegd. Er kwam een massa volk opdraven, wat dan zaterdagmorgen een soort van files aan ieder kraam veroorzaakte. En wat voor rolstoelgebruikers tot polonaise dansen leidde. Maar ach, je gaat om je te ontspannen en lol te maken, dus wat zou je je druk maken?! Het Woudschoten hotel leverde weer een keigoede service... Wat kwam ik vele bloggerdames tegen. Sommigen herkende ik meteen, anderen zagen er net iets anders uit dan op hun blogfoto... Maar leuk dat het was om jullie te zien en te kunnen spreken. Zoals bij velen zijn Nicole, mijn toppie maatje (Zie Collekes place)en ik zondagavond met zakken vol leuke spulletjes en een lege geldbeugel huiswaarts gekeerd. Maar oh zo voldaan. Maandag begon ik meteen iedereen te mailen, maar toen kwam er een telefoontje van mijn werk en weg was de roes! Bleek dat zondag mijn lieve meer dan toffe collega en vriend Johan, op zijn vakantiebestemming in Denemarken, was overleden. Heel plots! En mijn wereld stond, zoals bij de meeste collega 's even stil. Ik was totaal het noorden kwijt. Dit was mijn praatmaatje, die er niet meer was. Er ging geen dag voorbij of wij hadden gelachen, hebben heerlijke gesprekken gevoerd. Het was een pracht van een mens!!! Was ik eerst zo blij geweest, nu is het verdriet enorm. Ondertussen zijn er al een heleboel telefoontjes heen en weer gegaan, is er enorm wat mailverkeer en kwam er gisteren een hele goede andere collega langs, zodat we met zijn allen het verdriet kunnen delen. Op het Event had ik in de Workshop van Hermine en Corrie een keimooie tag gemaakt (althans...ik vond die zelf de mooiste van het workshopgebeuren). Deze heb ik nu aangepast en verwerkt in een afscheidskaart, die in een rouwboek komt. Dat boek gaat later naar zijn vrouw en twee meiden en kleinkind. Johan, deze draag ik op aan jou, ik kan niet zeggen...je krijgt een bijzondere plek in mijn hart... want die had je al en zal je blijven hebben! Ik heb gelukkig veel foto's waar je op staat en heb nog meer fijne herinneringen die ik zal koesteren. Ik ga je ontzettend missen... En zoals ik op je kaart heb gezet... "Als je daar boven aan de hemel staat, pink (knipoog) dan nog een keer". What we had a party last weekend. We had to sit there as long countdown and then there it was ... The largest and Best Stamp-Event of the Lowlands! Two days we are by the organization, the exhibitors and all workshop givers enormously pampered. There was a lot of people show up, then what kind of Saturday morning queues at each stall caused. And what for wheelchair users to conga dance led. But hey, you're going to relax and have fun, so why would you bother?! The hotel Woudschoten yielded again is an expert service ..,What I came across many blogger women against . Some I recognized immediately, others looked slightly different than on their blog photos ...But it was nice to see you and to speak. As with many, Nicole, my toppie buddy (See Collekes place) and I ,Sunday with bags full of fun stuff and an empty wallet returned home. But oh so satisfied. Monday I started immediately to email everyone, but when a call came from work and wash away the haze! Appeared that Sunday my dear colleague and friend Johan, on his holiday in Denmark, was deceased. Very suddenly! And my world was, as with most colleagues, paused. I was totally lost the north. This was my talkbuddy, who was no longer there. Not a day goes by we had laughed, have wonderful conversations. It was a beauty of a man! First I was so happy, now it's enormous grief. Meanwhile, there are already a lot of phone calls and gone, there's some huge mail and there was yesterday a very good another colleague along, so we all can share the grief. At the event I had in the workshop of Hermine and Corrie a beautiful tag created (I found them the most beautiful of the workshop happen). This I have now adjusted and processed in a farewell card, which comes in a mourning book. This book goes later to his wife and two girls and grandchild. Johan, I dedicate this to you, I can not say ... you get a special place in my heart ... because you had been and will continue to do! Fortunately I have many pictures where you are standing and have more happy memories that I will cherish. I'm gonna really miss you... And as I've put on your card ... "If you're up there in the sky, pink (wink) one more time." Many love Patrice

17 opmerkingen:

KarinsArtScrap zei

gecondoleerd met je plotseling collega Patrice dit is zeker niet leuk.
maar je hebt er een prachtige kaart voor gemaakt.

groetjes karin

Gery zei

Ja, Patrice, op zo'n moment wordt je wel weer met je beide benen op de grond gesmakt. Opeens komen leuke dingen in een heel ander daglicht te staan en verliezen sommige dingen hun glans. Je hebt een mooie kaart gemaakt voor je overleden collega en vriend. Ik wens je heel veel sterkte met het wennen aan het idee, dat hij er niet meer zal zijn in jouw toekomst om mee te praten.
Lieve groeten Gery

Richtsje zei

Och Patrice, wat is het leven dan vol van tegenstrijdigheden....van blij naar zo'n verdriet...En dan verliest allen zijn glans...heel veel sterkte bij het missen van je maatje!

Groetjes Richtje

Anita Meijer zei

Jeetje Patrice wat heftig zeg, kan me voorstellen dat je er helemaal kapot van bent. Heel veel sterkte. Je hebt een heel mooi kaartje gemaakt.
Liefs van Anita

Alie Hoogenboezem-de Vries zei

Wat kan het leven dan hard zijn he Patrice...Na zoveel fijne gevoelens inderdaad een klap als een geliefd en kostbaar mens er niet meer blijkt te zijn.
Heel veel sterkte met het verwerken!

groetjes, Alie

Yvonne zei

Hoe zo'n leuk weekend dan een wreed einde krijgt een dag later bij het horen van het overlijden van jouw praatmaatje Johan van je werk. Schrik, verbijstering en verdriet maken zich van jullie meester als collega's op de werkvloer.
Mooi dat je de kaart van het weekend hebt gebruikt voor het rouwboek voor Johan zijn vrouw. Jullie bijdragen zal zij zeker waarderen.
Heel veel sterkte meis deze dagen, waarin jullie definitief afscheid zullen nemen, maar ook als je straks zelf weer aan het werk bent en je die lege plek van zijn afwezigheid tegenkomt.
Lieve knuffel van Yvon

McCrafty's Cards zei

Wonderful card Patrice, I like the design the border and the stamping.
Kevin xx

Unknown zei

Ach Patrice wat erg... Zo ben je nog lekker uitbundig aan het genieten en zo word je ondergedompeld in het verdriet... De plek van Johan zal erg leeg zijn nu, maar zal ook worden opgevuld met mooie herinneringen aan hem... Je kaart is een mooi, stijlvol eerbetoon aan hem en ik wens je dan ook veel sterkte toe. Lieve groetjes, Ira
irascreacorner.blogspot.nl

Nicoleke zei

Je weet dt als het nodig is, ik in je binnenzak zit hé. 'k leef echt met je mee.

Gerrina zei

Wat steekt het leven toch raar in elkaar... Wel fijn dat je heerlijk hebt kunnen genieten van het weekend! Enfijn dat jullie als collega´s samen dit een plekje kunnen proberen te geven. Sterkte daarmee. Groetjes, Gerrina

Christine zei

Ik vind het prachtig hoe jullie dit doen! Sterkte!
Liefs
Christine

Karin zei

Je hebt een prachtige kaart gemaakt voor je plotseling overleden vriend/collega.veel sterkte met de verwerking van dit verdriet.

Enny zei

Ooh Patrice, wat erg van je collega !! Vreselijk, zo'n domper na je mooie weekend ! Heel veel sterkte, voor jou en voor zijn familie ! Groetjes Enny

Josje zei

Heel erg mooi.. maar wat een verlies fijn dat je nog veel foto's en goede herinneringen aan hem hebt.
Ja en zo zijn je mooie spulletjes even op de achtergrond geraakt, maar we zullen er vast nog wel wat mooi's van je zien.

maria's knutselplezier zei

Heel triest dat je prachtige weekend zo in mineur moet eindigen!!! Ik wens je veel sterkte, een goede vriend verliezen kan even veel pijn doen als een ver familielid verliezen!! Ik ben wel blij dat ik je tegenkwam op het Event, je bent een prachtig mens!!!

Groetjes
Maria

Bianca Kalksma zei

och wat een wereld van verschil, zo opeens zo plotseling dat het allemaal zo anders is hoe je je voelt hoe de situatie is. Heel veel sterkte met deze nare verdrietige ellendige situatie waar je elke keer mee geconfronteerd wordt op je werk maar ook daarbuiten. Veel sterkte!!

Elise zei

What a Gorgeous card!!! Love the colors too!!!

Big Hugs,
Elise