woensdag 14 november 2007

African woman...

Een vrouw wit, geel of zwart... iedere vrouw heeft een hart.
Laat er voor iedere vrouw, groot of klein...
Een plaatske op deze aardbol zijn.


A woman...white, yellow or black .... every woman has a heart.
Make that every woman great or little...
Became a place on this earth.

Peace and tolerance...

Patrice

maandag 12 november 2007

Zagen jullie deze al...Have you seen this one?

Ik vind die twee kereltjes zo 'n leuk stel... ze zijn zo eerlijk en oprecht en grappig. Vandaar dat ik hen eens heb verwerkt op een ATC 'tje.I like this two little fellows so nice, they are so honestly and sincerely and funny. Thats why I have maked this ATC.


Doeieloe Patrice

zaterdag 10 november 2007

Parijs...Paris...a beautiful place.


Eindelijk tijd om jullie over mijn 4 dagen Parijs te vertellen. Iedereen vertelt het... en het is waar... het is een prachtige stad! De Eifeltoren in het echt te aanschouwen,
het Louvre,de Sacre Coeur, de Notre dame en de Mon Pernas (hoogste gebouw) en de Arc de Triomph,
een leuke bootreis 's avonds op de Seine, de winkel van Lafayette en.....
JA HOOR....Le Temple Du Scrap. Bedankt Lieveke dat je me het adres hebt gegeven. Mijn schat van een man heeft me er afgezet en is een uurtje gaan stappen en ik naar hartelust rondgeneusd en gekocht hihihihihihi.We brachten een halve dag door op het kerkhof van Père La Chaise, waar vele beroemdheden begraven liggen. O.a. Edith Piaf en Gilbert Becaud en Jim Morrison.

De metro is er een fantastische uitvinding en hem nemen gaat als een fluitje van een cent.
En wordt je er terug verliefd? Terug zou ik zo niet zeggen...want die was nooit weg....maar de liefde groeide er zeker nog door aan!

Parijs is een aanrader voor iedereen die van mooie architectuur en levendigheid houdt.

Oh ja, we zijn de Moulin Rouge ook niet vergeten hoor!
At last time to tell you about my 4 daysParis. Everyone tells it... and it is true.. it 's a splendid city! To see The tower off Eifel in really, the Arc de Triomph, a nice boat travel at night on the Seine, the shop of Lafayette, the Louvre (museum), the Sacre Coeur, the Notre Lady (cathedral)and the Mon Pernas (highest bilding) and .....YES sure...The Temple off Scrap. Thanks Lieveke that you me the address have given. My treasure of a man has turned off me and is one our going to step and I have enjoyed and bought a little something hihihihihihi.We spent a half day on the church court of father la Chaise, where a lot off famoused bury lie. Among other things Edith Piaf and Gilbert Becaud and Jim Morrison. The underground railway is there a fantastic invention and him will take as a whistle of a penny. And do you become there amorous? Back, I would answer if not.. because that was never away....but love still grew by it certain !


I have feed the birds.


Paris is a must for everyone whom beautiful architecture and activity loves. Oh yes, we are also not forget to do the Moulin Rouge!

Loves Patrice

vrijdag 9 november 2007

YOU MAKE MY SMILE AWARD...

When I found this little time to visit the blogs, I saw to my large stupefaction that I got an award of Rini.What nice darling to be rewarded your!At these it 's now my turn to some people the same honour will prove...

Yvonne, Godelieve, Hermine, Dieke, Dymphie, Karin, Jennie, Angelina, Carla and Barbara you deserve him also!!

Toen ik eventjes tijd vond om de blogs te bezoeken... ontdekte ik tot mijn verbazing dat ik een award kreeg van Rini. Dank je wel moeke!!! Dat deed goed.

Bij deze is het dan weer mijn toer om enkele mensen deze eer toe te delen:

Yvonne, Godelieve,Hermine, Dieke, Dymphie,Karin,Jennie, Angelina,Carla en Barbara jullie verdienen hem ook!


XXXjes Patrice

vrijdag 5 oktober 2007

I was tagged by KLAARTJE...

The NAME GAME. List one fact that is somehow relevant to your life for each letter of your middle name. If you don’t have a middle name, use the name you would have liked to have had. When you are tagged you need to write your own blog post containing your middle name game facts. At the end of your blog post you need to choose one person for each letter of your middle name to tag. Don’t forget to leave them a comment telling them they’re tagged, and to read your blog.

OKÉ here I go...and try to do it...

J- Joy is the passport of my live.
O- I belief in One love.
H- A warm Heart for all my friends.
A- Art is my passion.
N- No lies, only the truth.
N- The Netherlands are my second home.
A- Amazed what a beautiful things I see on the blogs.

So and the next creative girls are now tagged... go for it ladys!
Nicole, Godelieve,Rein,Dieke,Agitte,Francina and Nancy

Love you all XXX Patrice

woensdag 3 oktober 2007

Een kaart van een kaartje...One card from a card...

De voorbije week kochten we een kaart en van deze maakten we een nieuwe kaart. Dat geeft leuke resultaten. We hebben ze op de groep geruild. Zo veranderde ik een babyprent en deed ook wat met een retrokaart.

The past week bought we a card and of these we made a new card. That gives fun results . We have exchanged them on the group. Thus changed I a picture of a baby and did also what with a old card.


Funny...
Patrice

zondag 30 september 2007

Eindelijk nog eens iets uit mijn handen gekomen...Finally somethings come out of my hands

Je hebt zo van die dagen...
Dan ga je zitten klagen...
Het lijkt je allemaal zwaar,
En niets is minder waar.
De fut is weg,
Je voelt je leeg en zo verloren...
Maar plots wordt er dan weer nieuwe moed geboren,
Je schouders gaan weer naar omhoog,
Er verschijnen weer kleuren in de regenboog...
Je zet je voor een blad papier
En het resultaat....
Dat zie je hier....

Kusjes XXXX PatriceYou have this way of those days...
Then will you complain to sit...
It seems you all heavy,
And nothing is less where.
The energy is gone,
You feel you empty and this way lost...
But suddenly there then new courage becomes born,
Your shoulders goes up,
There appear colour in the rainbow,
Your move you for a booklet paper,
And the result,
That to see you here.

Kisses XXXX Patrice

zondag 26 augustus 2007

Leuk werkstuk...Nice piece of workZo ik heb deze creatie gemaakt toen ik bij Rini was, maar hem nog niet eerder kunnen showen.
Geniet maar mee...


So I 've maked this creation, when I 've staying by my friend Rini (from the Netherlands).

Enjoy with us...

Doeiie Patrice

maandag 20 augustus 2007

Van mijn lieve zoon!

Zaterdag was ik jarig. Ik kom stillekes aan dichter bij de 50 en of ik dit erg vind... Neen hoor. Ik ga er van uit dat je tegenwoordig al blij mag zijn, met ieder jaartje erbij. Gezondheid, lieve huisgenoten en hele goeie vrienden, dat is belangrijk en al de rest is mooi meegenomen.
Onze zoon Raf heeft me echt verrast. Hij had een cadeau gekocht, waar ik enorm blij mee ben... Het is deze prachtige boedha.

Ik werd echt in de watten gelegd en 's avonds gingen we ook nog lekker eten bij de Egyptenaar.
Nu kan ik er weer een jaartje tegen hé!

Saturday it was my birthday. I come quietly closer to the 50 and if I find this terrible...No hear. I go of that you can be nowadays already glad, with every year. Health, kind house-enjoyed and complete best friends, who are important and even if the rest has been nicely taken along.Our son Raf has really surprised me. He had bought a gift, where I am enormously glad... It is these splendid boedha.I was really cosset and in the evening will we also still nice eating by the Egyptian. Now I can again go I year.

Many Love Patrice

zaterdag 18 augustus 2007

Drie van de vier stempelmusketiers...

Donderdag en vrijdag hebben we in Nederland gelogeerd. Onze Rini had ons, Nicole en mij, uitgenodigd om te komen stempelen. We hebben een super tweedaagse beleefd! Ten eerste zijn we zeer hartelijk onthaald en vervolgens zijn we ongelooflijk verwend door Rini, maar ook vooral door haar schat van een man "Maarten".
We hebben gekoffied, gestempeld, getaterd, gegeten, gelachen, gekoffied, gestempeld, gegeten, lekkere wijn gedronken en nog meer gestempeld.....Nicole lekker geplaagd, want die ging er vandoor met haar werkijver en nog meer gelachen, even geslapen en toen opnieuw na een fijn ontbijt, gestempeld, gekoffied...........

Spijtig dat onze vierde musketier Yvonne er niet bij kon zijn, maar die had al een afspraak met zusje Karin om te stempelen.

Maarten had heerlijke boterkoek gebakken! Nicole en ik gaan dinsdag problemen hebben op de WW (weight-watchers) weegschaal, daar kan je van op aan!!!

Rini langs deze weg om nog een keer hartelijk bedankt voor de keileuke logeerparty hoor XXX


Thursday and Friday we have stayed in the Netherlands. Our Rini had our, Nicole and me, invited come stamp. We have lived a super two-day! First we have been entertained very warmly and next we incredibly have been spoiled by Rini, but also especially by her treasure of a man "Maarten". We have coffeeed, have stamped, chattered, eaten, laughed, coffeeed, stamped, eaten, nice wine drunk and still more stamped ..... Nicole nicely teased, because those went there so quick with her work zeal and still more laughed , just as slept and then again after a fine breakfast, stamped, coffeeed ...........Regrettably that our fourth musketier Yvonne could not be with us, because she hadbut already an appointment with little sister Karin to stamp . Maarten had baked delicious butter wafer! Nicole and I go Tuesday problems have on the WW (weight-watchers) balance, then you can of to!!!Rini these gone for again warmly thank for the very very joyfull visiteparty XXX

Kisses Patrice

dinsdag 14 augustus 2007

Alweer heel lang geleden...

Hoi iedereen, ja...het is inderdaad alweer een hele tijd geleden dat ik er nog eens was en nu ik er ben is het met triest nieuws. Ik heb een kaart gemaakt voor de familie van mijn buurman, want de man is helaas vrijdag overleden. Het was een lieve, zachte, aardige vent en we hebben vaak in de lift of in de garage praatjes gemaakt. Het zal een gemis zijn in onze blok! Laat deze kaart en de mooie tekst die ik erin schreef een steun zijn voor zijn naasten.


Kus iedereen XXX
Hello everyone,
It 's a long time passed that you have heard something from me. Now a 'me back but with sad news. I 've make this card for the family of my neighbor. This kindly man, he died on friday. I hope with this card and a lot of beautiful words inside, I can comfort the fellow man.
Kisses to everybody XXXXX

Patrice

zondag 10 juni 2007

Workshop bij Martie..

Gisteren reden Nicole, Inge en Ikke naar Schaffen. Daar organiseerde Martie van StampAdream een Workshopdag. Het was naar mijn weten, voor het eerst dat dit in België plaats vond en het werd een leuke bedoening. We waren met ongeveer 20 stempelfanaten = 2 groepen van 10. Om 10 u gingen we van start...met een tasje koffie / thee en een welkomswoord van Martie (leuk zo op zijn Zuidafrikaans hihihi). Toen begon groep 1 bij Giny met het maken van een heel mooie en leuke kaart en groep 2 ging bij Henriëtte een boekje maken. Om 12u30 kregen we een lekkere koude schotel, met broodje en drank en na de middag wisselden de groepen. Tussendoor kon iedereen zich voorzien van leuke materialen, die te koop werden aangeboden. Wij vonden het een geslaagde dag, ook al zijn Nicole en ik gewoon aan de de Nederlandse stempeldagen en de reeds ver gevorderde stempelaars, toch hebben we er van genoten. De ene vond zijn ding in het maken van een kaart en de andere had liever de techniek van het boekjesmaken...maar de resultaten mochten er zijn! Dank je wel Martie en Jan en zonen en onze twee Nederlandse lesgeefsters...Jullie hebben dit schitterend gedaan!!!


Yesterday drove Nicole, Inge and I to Schaffen. There Martie from StampAdream organised a workshop day. It was to my know, for the first time that this took place in Belgium and it became very nice. We were with approximately 20 stampingfanatics = 2 groups of 10. At 10 a clock we went of started,with a cup coffee/tea and a word off welcome from Martie (nicely this way on its South-African hihihi). Then group 1 started at Giny with making very beautiful and nice card and group 2 will make a notebook at Henriette. For 12:30 we got a nice cold dish, with bread and spirits and after the afternoon the groups changed. In betweencould provide everyone himself with a lot of material, which buy was offered . We found it a succeeded day, also already Nicole and I simply to the Dutch stamp days and already the ladys there are far progressed, still we have of enjoyed there. The one found its thing in making a card and the other had rather the technique of the bookmaking but the results could be there! Thank you, however, Martie and Jan and sons and our two Dutch teachers, you have shining done this!!!Many love...veel liefs Patrice

maandag 28 mei 2007

Fijn weekend...Nice weekend...

We hebben een lekker lang weekend en het weer zit ook mee. Gisteren was het hier in België "dag van het park" en vermits ik tussen twee parken in woon, hebben we daar eens mee van genoten. In park "Vordenstein" kwamen de Schotten voor animatie zorgen. Mooi hoor! Ik hou wel van die doedelzakklanken. En die mannen met een rokje, hihihihi... Zou het waar zijn dat ze er niks onderaan hebben ???...hahahahahaha. Nee, niet gevraagd...ik ben dan ook zooo verlegen hé..hihihihahahaha.We have a nice long weekend and the wether 's also good. Yesterday here in Belgium it was "the Day of the park" and so I live behind two of it, we have enjoy from. At park "Vordenstein" the Scottisch piperbands were there. Very beautiful!!! I like the bagpipe misic. And those man in skirt....hihihihihihi. Should it be true...that the wear notting under it ???....hahahahahaha. No, I have not asked .... I am still very shy.....hihihihihahahahaha.


Ik hoop dat jullie weekend ook leuk was!
I hope youre weekend also was ful of fun!Big Hug...

Patrice

donderdag 24 mei 2007

Hoi Goozers...Hi too crazy girls

Wat een weertje zeg! Een mens fleurt er weer helemaal van op. En dan die mooie dingen uit de natuur...ja, ik kan er enorm van genieten. Jullie toch ook ????!!!!!!

What a beautiful wether now! People revives of it entirely. And then that splendid solicit from nature... yes, I can enjoy of it enormously. You nevertheless also????!!!!!!

Ga ervoor dames....Go for it ladys

Kisses XXXXX Patrice

dinsdag 22 mei 2007

Lang geleden, maar nu terug paraat...a long time ago ..... but now ready

Ik heb het zo druk gehad de afgelopen weken! Nieuwe en leuke job en dan nog een boel renovatiewerken....dus blog even op out gezet.
Zondag heb ik iemand ontmoet, die jullie hartelijke groetjes wil doen! Hij vroeg me ook om even een fotootje van hem bij te voegen....zodat jullie hem zouden herkennen!!!

Voila....ALEXANDER....groet jullie.

Hij jaagt op de vrouwtjes hier in de Antwerpse zoo hihihihi...een echte cassanova hoor!


The past weeks I had so much works! New and nice job and then still an modernisation workin the house.Therefore blog just as put on out.Sunday I have met someone, who wants do you cordial greatings! He asked me also just as add a photo of him...so that you would recognise him!!!Voila...ALEXANDER...greet your.He hunts on the womens here in the Zoo of Antwerp hihihihi... real cassanova hears!
Baybay iedereen, all
Patrice

zondag 25 maart 2007

Ik hoor jullie zuchten! I hear your sigh!

't Is echt...ik leef nog!


De afgelopen weken heb ik het zeer lastig gehad met mezelf en 't is nog ni echt over, maar gelukkig wel aan de beterende hand. De zin om terug bezig te zijn is er en heb ik dan ook aangepakt. Het resultaat zie je hier.... Een buurvrouw werd 90 jaar en ik heb haar deze, vind ik toch wel geslaagde kaart gemaakt. Eigenlijk is het een tag in een mapje.


Ik hoop dat ik nu in stijgende lijn, zoals het zonneke dat komt piepen, verder kan gaan.


Groeties Patrice

It 's real I'm still alive!
The past weeks I wasn 't very well, but now It 's going a little bit better. The feel like doing things creating is back and I have made immediately use of. The results are here....
My neighbor been 90 yaer and this is the card I made for her...I like him.... In fact it 's a tag in a holder.
I hope that I go now in rising line, like the sun who come looking.

Best regards
Patrice

vrijdag 16 februari 2007

Crazy weekend 2...


Kreeg je gisteren al een impressie van ons weekend, kan je ook vandaag nog even meegenieten. Ik krijg er niet genoeg van om erop terug te blikken...

Thought you yesterday what nice, today there 's more from it. I can not get enough to look back to the photos.
We bezochten een hele grote scrapbookzaak in Heesch... Mensen lief, wat een leuke spullen hadden ze daar en veel papier! Wat gekocht ??? Reken maar....

We 've been visite a big scrapbookstore in Heesh... Oh my god, what a nice things they had and very much papers! Bought I something ?? Of course....

's Avonds gingen we bij de buurman lekker eten en ook daar werd het een gekkenboel...de obers vochten als het ware om ons te mogen grieven. Dieke had hier een groot aandeel in!
Het was zeer lekker... Een consomé, snitzel, frietjes, patatjes Dophinoise, slaatje, schorseneren in sausje, appelmoes en speciaal voor Karin...mayonaise (hihihihi) en als dessert: ijs met fruitsla en slagroom.


In the evening we went to the neighbour for eating very appetising food. Consommé,meat, French fries, potato Dophinoise,salad,applepulp en especially for Karin mayonnaise hihihihi... ice cream with fruit and cream fresh.

Terwijl bij thuiskomst één groep zich voor de beeldbuis zette, om idols te zien, ging de andere ploeg weer aan het stempelen...

One group was looking television (Idols) and the other group was going stamping again...

Geslapen ?? Neen, niet veel! En dat maakt mensen gek....nietwaar Karin ???

Sleeping ??? No way...no much !!! And that makes people raving mad...isn't it Karin ???

Zondag ging iedereen met "de spin en splash" aan het experimenteren... Het werd SUPER!
Sunday everybody try out the "spin and splash"...it was SUPER!Maarten zag dat het goed zat, toen hij zijn Rini kwam halen.

Maarten looked of it was good, when he pick up Rini.

En de laatste taart moest ook op!!!
Ik dieet nu al een ganse week om de taartkiloos er terug af te krijgen hoor lady's!!!!!!!!

The last pastry must up!!!
Now I am all the week on diet, to loos the pastrykilos ladys!!!

Hadden we genoeg materiaal ??? Zeker weten!

Did we have enough material ??? I know for sure!

Dan brak het laatste uurtje aan...moe en zeer voldaan zaten we nog wat bij elkaar en spraken af, dit volgend jaar zeker te herhalen.

Finaly the last our there was...tired but more than satisfied we were together and arranged a meed for next year

En toen...de wagen volgeladen en terug richting België.

And than with a full car back to Belgium.
Mijn maatje en ik hadden alle tijd om alles te overlopen en hebben nog aan één stuk doorgekletst.
Dames, het was heerlijk...iedereen bij deze nog eens bedankt voor de gezelligheid, de lol, de organisatie en de workshopkes die we kregen.

DIKKE KUS XXXXXX

My girlfriend and I had all the time in the car, for talking abouth the crazy weekend...
Ladys it was mor than nice...everybody by this one :Thank you very much for the cosiness, the fun, the organisation and the workshops we have got.

BIG KISSES XXXXXX

Fijn weekend, maar deze keer een rustig hé..hahahaha
A nice weekend, but this time a quiet...hahahaha

Patrice