woensdag 27 augustus 2008

Vlinder...butterfly

Wat fladder je frivool en vrolijk van plaats naar plaats,
Steeds voort van oord naar bloemensoort,
Wat zit je stil, vleugels gespreid, te genieten van de natuur.
En komt de zon op je vleugels,
Dan schitteren je kleuren als een levensvuur.

What flutters you frivolous and lively of place to place,
always of harbour to flower type,
What sits enjoy you quiet, wings spread out, nature.
And the sun comes on your wings,
Then your colours shine as a life fire.
LOt of loves XXX

zaterdag 23 augustus 2008

Tijd...Time...

Soms is het maar even, dan weer een lange tijd,
Tijd zit in je leven, tot spijt van wie 't benijd.
Benut toch die seconde, minuut en ieder uur,
Voor tijd hoef je niet te betalen, die krijg je zo maar puur.
Tijd....de klok van het leven...
Is een kostbaar gegeven!

Sometimes it is but even, then for a long time,
Time worry about you live, to spite of which t envied.
Nevertheless exploit that seconde, minute and every hour,
For time do not have pay you, which gets you this way but pure.
Time….the clock of living…
Precious has been given!
Good luck Patrice