woensdag 30 april 2014

Werkstukje voor het DT van In't Woefke... Card for DT from In't Woefke...

Het is weer een specialleke... een speciaal gevouwen kaart en dan springen er ook nog eens bloemen uit.
Voor werkwijze klik hier.It is again a speciality ... a special folded card and then also jump there out flowers.
Click for method hier

Groetjes/ Greets
Patrice

zaterdag 26 april 2014

Een bloemetje wel verdiend... Deserve a flower ...

Zo bloggervrienden, dit is zo leuk om maken. Een bloempotkaart! De bloemen zijn gemaakt met de Heartfelt Creations stamps en dies... Je stempelt eerst de bloemen op papier en met het diespatroon stans je ze in één keer uit... Je hebt dan vele bloemen in verschillende maten die je op elkaar kan aanbrengen. Ik maakte 5 bloemen, elk bestaande uit 5 lagen. Na het stansen ga je je bloemen inkleuren... deze keer Distress inkt gebruikt. Bol ieder bloemetje met een embosspen op. Je bewerkt dan zodanig je papier, zodat de bloemen erlevendiger gaan uitzien. Blaadjes uitstansen... je bloempot maken... kaart om erin te schuiven maken... deze steekt er bovenaan een aantal cm  (hierop kleef je de bloemenruiker)... en klaar is de creatie. In kleurgebruik ben je vrij... je kan bijvoorbeeld ook 5 zeer kleurrijke bloemen maken in eenzelfde kleur of in 5 verschillende kleuren.

Een zeer fijn weekend allemaal.So blogger friends, this is so fun to make. A flower pot card! The flowers are made with the Heartfelt Creations stamps and dies ... First you stamp the flowers on paper and the pattern dies you punch them out at once ... You will have many flowers in different sizes that you can make to each other. I made five flowers, each consisting of five layers. After punching you go your flowers coloring ... use this time Distress ink. Round each flower with a embosspen on. You worked so than your paper, so that the flowers livelier look like. Leaves punching ... make your flower pot ...card to make it slide ... this comes out on top several inches (this is stuck flowers bouquet) ... and finely is the creation. In colors, you are free ... for example you can also create five very colorful flowers in the same color or in 5 different colors.

Have a good weekend all.

Groeten Patrice


donderdag 17 april 2014

Liefde geven is heel veel liefde krijgen...Giving love is getting lots of love

Liefde werd mij met de paplepel toegediend. Mijn ouders spaarden liever eten uit hun mond, dan ons ook maar iets tekort te doen. Ze beseften alleen niet, hoeveel ze ons al gaven..."Al hun liefde!".
Ik op mijn beurt, deel mijn liefde met vele mensen...mijn naasten, familie en vrienden, collega's ... dieren, de natuur... zij die het lang zo goed niet hebben als wijzelf.... iedereen krijgt zijn/haar stukje warmte... Zo hoort het te zijn... want als je liefde deelt, krijg je er zoveel voor in de plaats!
Ik deel daarom vandaag deze kaart op aan ieder van jullie, die mijn blog komt bezoeken... want mensen lief... ik zie jullie graag XXX


Love was given to me with a spoon. My parents spared rather eat out of their mouth, then we also have to do something shortage .  They just do not realize how much they already gave us ... "All their love".
I, in turn, share my love with many people ... my neighbors, family and friends, colleagues ... animals, nature ... those who are have long not as good as we ourselves .... everyone gets his / hairpiece heat ... So it's supposed to be ... because if you share love, you get so much in its place!
Therefore I share this card today to each of you who come to visit my blog ... because people love ... I love to see you XXX

Greets Patrice


donderdag 10 april 2014

De paasdagen naderen...The Easter holidays are approaching

Hier toon ik jullie een heel leuk en speciaal kaartje voor de paasdagen. Het is een doosje met een kaart erin. Het doosje kan je dichtplooien, zodat het in een envelop past. Het vrolijke kuiken heb ik ingekleurd met coppic's, maar je kan het net zo goed met potloden of andere stiften doen.Here I show you a very nice and special card for the Easter period. It is a box with a card in it. The box can close folds to fit in an envelope.  I colored the cheerful chick with coppic, but you can do it just as well with pencils or markers.


Enjoy...
Geniet ervan...

Patrice

woensdag 9 april 2014

Een momentje... a moment...

Hoe leuk was het wel niet? Het afgelopen weekend hebben er tal van Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse, Amerikaanse (en welke nationaliteiten meer) hobbyisten , genoten van een prachtig, zeer goed georganiseerd ArtSpecially-Event. We snoven niet alleen rubber. We zijn er ook op allerlei workshops mee aan slag gegaan en kregen make and takes en demonstraties om de oren geslagen... Te dol om waar te zijn!
Zo fijn om oude bekenden tegen het lijf te lopen. Praatjes te maken en bloggezichten live te ontmoeten. Ik geniet al twee volle dagen met volle teugen na en bekijk met genoegen alle nieuwe spulletjes die ik heb gekocht. Maar ook betaal ik een tol, want na mijn zware operatie, zegt mijn lichaam..."ho...Patrice...., ik ben er ook nog en nu eis ik dat je het een paar dagen rustig aan doet!". En gelijk heeft het.... ik neem een momentje. Morgen ben ik er weer met leuk werk.

Was jouw weekend ook zo leuk?


How nice it was not? This past weekend, there are plenty of  Dutch, Belgian, German, British, American (and which nationalities more) hobbyists, enjoyed a beautiful, very well organized ArtSpecially-Event. We sniffed not just rubber. We were immersed in a variety of workshops and got make and takes and demonstrations  ... Too crazy to be true! 
So nice to see old friends bump run. To talk and meet live blogfaces. I afterenjoy all of two full days with full drafts  and see with pleasure all the new stuff that I bought. But I pay a toll, because after my major surgery, says my body ... "ho ... Patrice .... I am still here and now I demand that you give it a couple days to do easy on!" . And as it has .... I take a moment. Tomorrow I'll be back with nice work.

Was youre weekend also very good?

Groetjes/greets Patrice
vrijdag 4 april 2014

Genieten...Enjoy...

Zo...dit weekend gaan jullie me niet horen op het blog. Jullie horen me op het mooiste Event van Nederland...het "ArtSpecially-Event"..tenminste, zij die gaan en ik hoop jullie allemaal tegen te komen!
Morgenvroeg zeer vroeg op weg naar Nijkerk en dan lekker twee dagen rubber- en wat al niet meer snuiven! Manlief blijft lekker thuis, want dit is een vriendinnengebeuren. Jaja, mijn maatje Nicole en ik hebben er meer dan zin in!
Nog even dit kaartje tonen... een zeer leuke techniek met de stempelliniaal en dan wens ik jullie een zeer fijn weekend toe.


So ... this weekend you will not hear me on the blog. You heard me on the best Event of the Netherlands ... "ArtSpecially-Event" .. at least, those who are going to come and I hope all you!
Very early in the morning on the way to Nijkerk and then enjoy two days of rubber and what not sniff! Hubby continues to stay at home, because this is a friends place. Yeah, my friend Nicole and I are more than excited!
Yet just show this card ... a very nice technique with the stamp ruler and then I wish you a very nice weekend.

Hope to see you in Nijkerk..
Ik hoop jullie te zien in Nijkerk...

Patrice

dinsdag 1 april 2014

Rubbernecker stempel kaartje... Rubernecker stamping card...

Hallo blogbezoeker,

Ging je gisteren kijken bij In't Woefke en vond je mijn konijnendoosje mooi? Vandaag de stempels gebruikt en deze creatie uit de handen getoverd.


Hello blog visitor, 

Did you watch yesterday In't Woefke and found you my rabbit box beautiful? Today the stamps used and this creation conjured out of the hands.

Bay bay...
Patrice