zondag 5 augustus 2012

Probeersel...Trial....

Gisteren Panpastels uitgeprobeerd. Met een zeer goede uitleg van Agitte tot een eerste resultaat gekomen. Dit is maar een proevertje hoor.. Denk nog na of ik ze ga aanschaffen.
Yesterday Panpastels tried. With a very good explanation of Agitte to a first conclusion. This is just a experiment eh .. Think I verify that they go buy. Doeiie

vrijdag 3 augustus 2012

Bedankje en een nieuwe...Thanks and a new one..

Aan alle volgers, een hartelijke dank dat jullie regelmatig komen kijken. 't Is door jullie dat ik de boost heb om te creëren. Vervolgens heb ik hier weer eentje uit een projectje, waar de uitleg bij ontbrak, maar waar ik handig mijn plan heb getrokken denk ik...
To all the followers, a heartfelt thank you regularly come into play. It's through you that I have the boost to create. Then I have another one from a little project, where the explanation was missing, but where I handed my plan I have drawn ... Sorry if there is ever a mistake in my English creeps. Bay

donderdag 2 augustus 2012

Weer die Alice...Again that Alice...

Hoe het komt...? Geen idee...! Maar ik heb een hekel aan Alice in wonderland. Is het omdat de film zo chaotisch is, omdat de figuren mij niet bevallen? Ik heb er geen antwoord op. Toch deed ik mijn best om in dit project, waar de figuren die je moest gebruiken (wel kon kiezen uit verschillende) al bij zaten, zo goed mogelijk uit te werken. Het werden uiteindelijk deze twee dikkerds, want het konijn of de kaartenkoningin... nee dank u!
How come ...? No idea ...! But I do not like Alice in Wonderland. Is it because the film is so chaotic, because the figures I do not like? I have no answer. But I did my best to this project, where the figures you had to use (or could choose from several) were all at the best possible work out. We ended the two fatties, because the rabbit or the card queen ... no thank you! Groetjes