zondag 21 juli 2013

Heugelijke dag... Memorable day

Terug van een heerlijke vakantie in het zuiden van Frankrijk, mag ik vandaag voor de derde keer meemaken dat ons kleine landje een nieuwe Koning krijgt. En natuurlijk ook een Koningin! Nu zijn we gelijk aan Nederland, want nu hebben we beiden een jongere generatie aan het roer. Koning Albert II was een ontzettend lieve en goedlachse vorst en heeft een zeer verstandige beslissing genomen, door te kiezen voor een rustigere oude dag. Wij gaan toch ook ooit op pensioen...waarom hij dan niet. Koning Filip en Koningin Mathilde zijn een heel mooi vorstenpaar (net zoals Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima). En laat hij nu voor velen een stijvere indruk geven... Hij kan het en zal ons dat nog laten zien... want wat is het uiterlijke van de mens? Het zit hem binnenin en daar draagt hij een warm hart. Plus, met zo'n vrouw aan zijn zijde... kan het alleen maar positief gaan. Ik wens hen en hun 4 schattige kinderen in ieder geval alle goeds en een mooie regeerperiode toe en hoop dat we in dit land, dat zoveel te bieden heeft en waar de klagers, toch zullen blijven klagen.... nog vele gelukkige jaren mogen tegemoet gaan. Maar dat laatste heeft hij niet alleen in handen... daar zullen politici mee verantwoordelijk voor zijn. En ook de bevolking!
Returned from a wonderful holiday in the south of France, may I for the third time experiencing today that our little country gets a new King. And of course a Queen! Now we are equal to the Netherlands, because now we both have a younger generation at the helm. King Albert II was a very sweet and cheerful frost and has a very wise decision, by opting for a quieter old age. We go yet also ever retired ... why not he... King Philip and Queen Mathilde are a beautiful royal couple (like King Willem-Alexander and Queen Maxima ). And let him now for many give a stiffer impression ...He can and will still show us that ... because what is the external of man? It's all inside and he wears a warm heart. And, with a very good woman at his side ... can only be positive. I wish them and their four adorable children in any case all the best and a nice reign and hope that we in this country, that has so much to offer and where the complainants, will continue to complain .... yet many happy years may go forward. But this last one, he not only held ... it will take politicians are responsible for. And the people! Op de nieuwe Koningspaar jaren! Liefs Patrice