maandag 31 maart 2014

Ga eens even kijken...Go and look for a moment...

Vandaag sta ik met een heel leuk (vind ik zelf) werkstuk op de blog van "In 't Woefke". Klik rechts op het plaatje (= de link) en ga eens kijken. Je mag er ook een berichtje achterlaten als je wilt.

Today I am a very nice (like myself) work on the blog "In 't Woefke". Click on the image (= link) right on de sitebar and have a look. You can also leave a message if you want.


Groetjes, Greets
Patrice

zaterdag 29 maart 2014

Flip-it kaartje met mal 659173... Card with Flip-it dies no 659173...

Een nieuwe dies..
A new dies...

                                       

Een nieuwe kaart...
A new card...


Eenvoudig en leuk..
Simple and funy...

Bedankt dat je kwam kijken... 
Thank you for coming to look...

Patrice


woensdag 26 maart 2014

Even weer stempelen...Even back stamping...

Ik had een goeie morgen en heb mijn Rubbernecker - stempels boven gehaald. Zo leuk om daar mee te werken en zo vlug een kaartje klaar.I had a good morning and got my Rubbernecker - stamps taken up. So nice to work with and so fast a card ready.

See you soon again..
Patrice

dinsdag 25 maart 2014

Mal 3 van de flip Its... dies 3 from Flip-its Sizzix

Ik zei het toch al dat er meerdere van die leuke Flip-its mallen zijn. Vandaag laat ik een mannenkaartje zien dat gemaakt is met de 3x vierkantjes mal... Het is zo leuk omdat je bij deze mal perfect de inchie stempeltjes kan gebruiken, ze hebben de grote om in de vierkanten te stempelen. Ik gebruikte echter snorretjes (niet dat ik daar zo'n liefhebber van ben) omdat die hier tot hun recht kwamen.
Dit is de mal....nr. 659178

I told you already that there are more of those cute Flip-its molds. Today I let  seen a man's card that was created with the 3 squares dies ... It's so nice because you can  use perfectly inchie stamps by this template because they have the big to stamp. within the squares. However, I used mustaches (not that I'm such a fan of) because they come into their own here.
This is the mold .... No 659178

                                                       
Hier is de kaart:

Here you see the card:Ook heel leuk..
Also very fun.

Groetjes Patrice

zondag 23 maart 2014

Verbaasd..surprised...

Wat nu? Ik lees met verwondering dat velen de Flip It dies van Sizzix nog niet kennen of niet hebben gebruikt. Normaal lopen wij Belgjes achter op de markt. Om jullie er dus ook warm voor te maken laat ik met plezier een volgende modelletje zien.

What now? I read with amazement that many of the Flip It Dies Sizzix do not know or have not used. Normally we walk  back on the market in Belgium. To make you therefore warm to  it, I'll be happy to let see you, a next model.

                                                nr. 659171

Het is een dies met een ronde die draait en de zijkanten zijn geschulpt. Weerom zitten er vele hulpstukken bij om je kaart op te pimpen. Ik heb hier gecombineerd met stempelen en scrappen. De inkpot en pen zijn stempels. Voor de rest enkel mooi papier nodig.

It is a dies with a round turn and the sides are scalloped. Again there are many accessories in order to pimp your card. I have combined with stamping and scrapbooking. Inkwell and pen his punches. Needed for the rest is just pretty paper.Al deze leuke speeltjes zijn te koop bij Inge "In't Woefke", klik rechts op plaatje van 't Woefke en je hebt adresinfo.

All these fun toys are for sale at Inge "In't Woefke", right click on image from 't Woefke and you have address info.

See you soon again...
Tot de volgende keer.

Greets Patrice

vrijdag 21 maart 2014

Leuk speelgoedje, mooi resultaat...Nice toy, great result.Niet normaal hé bloggers, wat er niet allemaal op de hobbymarkt te vinden is. Eén van mijn favorite speeltjes van de laatste weken, is de Flip-it dies van Sizzix.

Not normally  bloggers, what is not all to be found in the hobby market. One of my favorite toys of the past few weeks, the Flip-it dies from Sizzix (nr. 659175).
 
Je stanst in één keer een kaart, waarin één of meerdere vormen kunnen draaien, wanneer je ze opendoet. Er zitten verschillende hulpstukken in het pakket, zodat je de kaart ook mooi kan aankleden.
Hier een voorbeeld, met een vierkant dat draait.

You punches at one time a card, in which one or more are able to run when you open them. There are various accessories in the package, so you get the card can also dress up nicely.
Here is an example, with a square that rotates (no. 659175).

     

 


See you soon again
Tot snel maar weer...

Groetjes Patrice

woensdag 19 maart 2014

Creativiteit verdient een pluim...creativity deserves praise

Dagelijks zijn honderden of zeg ik duizenden mensen in de weer om iets creatiefs uit hun handen te laten komen. Op de vele blogs of via pinterest ontdek je de meest schitterende dingen. Je legt contacten met mensen van over de ganse wereld. Hierbij heb je geen discriminatie, oorlog of andere negatieve boodschappen van doen. Mooie, moedgevende, lieve commentaren die recht uit het hart komen. Creatieve mensen zijn zo prachtig! Wat ben ik rijk, met jullie als blogvrienden!!!


Every day are hundreds of thousands  people ply for make something creative out of their hands. On many blogs or through Pinterest you discover the most beautiful things. You make contacts with people from all over the world. Here you have no discrimination, war or other negative messages do. Beautiful, courage, giving, sweet comments that come straight from the heart. Creative people are so wonderful! What am I rich, to have you blog friends!

Love Patrice

maandag 17 maart 2014

Proberen met nieuw blogjaar... Try new blog year

Hallo lieve blogbezoekers,

Na een nare periode, met veel pijn en veel geduld, probeer ik weer stilletjes aan de draad op te pakken. Zoals jullie weten is er een tumor uit mijn hoofd gehaald. Hij zat jammer genoeg dieper dan men op de scans had kunnen zien. De operatie heeft 7 uur geduurd. Het was zeer zwaar en ik heb nog nooit (zelfs niet bij de bevalling van mijn zoon) zoveel pijn gehad. Van hevige hoofdpijn heb ik nog steeds last. Vandaag heb ik eens een goeie dag, maar in het weekend lag ik meer plat, dan dat ik kon staan. Gelukkig kreeg ik 14 dagen geleden het nieuws dat hij er helemaal uit is. Het is enkel met heel veel geduld, dat ik langzamerhand zal beter worden. Ik tracht dus de dagen te plukken die goed zijn. Af en toe al eens iets knutselen... als het maar niet te lang duurt. Ik ga dus terug wat tonen en jullie ook terug komen bezoeken (maar nog met groepjes en kort in tijd).

Iedereen die me heeft aangemoedigd en heeft gesteund, zeer zeer erg bedankt. Het deed goed af en toe een lief woord te kunnen lezen.Hello dear blog visitors,

After a bad period , with a lot of pain and a lot of patience, I trying again quietly puck up the thread.  As you know , there is a tumor removed from my head . He was unfortunately lower than could have been seen on the scans. The operation lasted seven hours . It was very heavy and I have never (not even at the birth of my son) had so much pain . T still have strong headache. Today I have a good day , but on the weekends I was more flat than I could stand . Luckily I got 14 days ago the news that he has fallen out . It is only with a lot of patience , I will gradually get better. So I try to pick  good days if that are. Occasionally though something create ... if it does not take too long. So I go back show things and come see what you also get  (but still with small groups and in short time) .

Anyone who has encouraged and supported me , very very very much THANKS. It did  very well  kind word to read .

Manny love Patrice