dinsdag 19 november 2013

Nog te goed en nieuwtje... Too good and news

Ik was weer eens afwezig, maar heb een aantal onderzoeken moeten ondergaan. Volgende week krijg ik een zware operatie. Er werd een tumor in mijn oor vastgesteld en die moet er absoluut uit. Tja... je hebt het niet steeds zoals je wilt hé. Ik blijf niet bij de pakken zitten en ga er voor! Wel wil ik jullie lieve trouwe blogbezoekers vragen om volgende week een kaars te branden of extra te duimen op een goede afloop. Denk woensdag  27 november eens aan me.. ik weet zeker dat dat mij sterkte geeft.

Deze hadden jullie nog te goed. Jullie kregen eerder de sneekpeek en nu het geheel... leuk toch?!

Veel liefs en alvast bedankt,


I was again absent, but I have to undergo a tally of research. Next week I get a serious operation. There was a tumor in my ear set and which should definitely out. Well ... you're not always the way you want huh.
I will not throw in the towel and go for it! I do want to ask you dear and faithful blog visitors to burn a candle or extra thumbs for a good outcome, next week Think Wednesday, November 27th once to me .. I'm sure that gives me strength.

This you had too good. You were previously the sneek peek and now the whole ... fun anyway!

Many love... and already thanks...
Patrice