maandag 30 september 2013

Cadeautje.. gift...

Iets geheel anders vandaag. Dit weekend kwam ons Design Team van "In't Woefke" voor het eerst samen. Het is een zeer leuke groep geworden. Allerlei ideeën kwamen op tafel te liggen. Twee van de meiden waren jarig en ik had voor hen dit zelf gemaakte cadeautje mee, waar zij zeer blij mee waren.

Een vogeltjes sleutelhanger uit vilt gemaakt. En al werk ik niet zo graag met naald en draad...toch is het resultaat goed te noemen...


Something completely different today. This weekend our Design Team "In't Woefke" came together for the first time. It has become a very nice group. Many ideas came to lie on the table. Two of the girls were birthday and I had for them this homemade gift, with which they were very happy.

A birds keychain made from felt. And though I not love to work with needle and thread ... yet to mention the result ... well.

Greets Patrice...groetjes...

donderdag 26 september 2013

Vandaag eentje anders...Today one else...

Ja, normaal zal je me niet gauw aan elfachtige toestanden wagen, maar vandaag een uitzondering.
Het is weerom een pop-up geworden. Eentje voor een jong meisje.
Yes, I will not do something soon an elfin, but today is an exception. It has once again become a pop-up. One for a young girl.

Paper: FabScrap Magic moments
           Cardstock white
Stamp text Different Color (One card special for you)
Ink: Memento
Sizzix pop-up mal bassic
Memory Box Butterfly

See yoy soon again I hope..

Groetjes/ Greets Patrice

zondag 22 september 2013

Vervolg op...Follow-up...

Op 8 september liet ik jullie de schuifkaart reizen zien. Ik volgde toen bij Inge een leuke workshop, waarbij ik bij binnenkomst een kaartje moest trekken, waarop de bestemming van mijn reis stond. En.. ik mocht naar New York (in fantasie natuurlijk :(  ). Nu vrijdag hebben we aan die workshop een vervolg gebreid en hebben we een keileuke Pop-up kaart gemaakt. Waarvan hier bewijs...


On September 8, I showed you the slide show travel card. I then followed by Inge a workshop, on arrival I had to take a card, , which was the destination of my trip. And .. I got to New York (in fantasy of course...:(...) This Friday we have a follow-up workshop and we have made a very nice Pop-up card. Which evidence here ...

Papier/paper: Cardstock white, red and blue... one sheet of Fabscraps Travel large
Stempels/stamps: Bo Bunny, Artemio, Joy and Hero Arts
Inkt/ink: Memento black and distress Vintage photo
Sizzix pop-up mal:  basic and suitcase basic
Quickutz: airplaine

Enjoy of my travel!

Tot de volgende...Patrice

dinsdag 17 september 2013

Heugelijk nieuws...Joyous news

Afgelopen weekend kreeg ik een bericht van Inge,  van "In't Woefke", dat ik lid mocht worden van haar DT (design team). Dat was een hele eer.
Inge heeft al jaren een zeer leuke winkel... Zij is gestart als dierenspeciaalzaak in Wommelgem (Antwerpen) en daar zij zeer graag knutselde en er in Wommelgem of omgeving niets van materialen te verkrijgen was, maakte zij algauw een hoekje in haar zaak vrij om leuke hobbymateriaal te zetten. Maar nog vlugger groeide en groeide deze materiaal aan en moest zij (ook doordat er meerdere grote ketens voor dierenspullen bijkwamen) een deel van haar beesten benodigdheden inkrimpen. Niet zo erg, want lege plaatsen kende de winkel nooit hoor. Het ene verdween en de hobbyspullen namen de plaats in.
Op dit moment runt Inge nog met veel liefde een hondenkapsalon en daarbij een overvolle en keitoffe hobbywinkel. Zij krijgt hierbij (gelukkig) nog wat hulp van mam's lief... die klanten  heel joviaal ontvangt en gerieft.Angel (hond), Spooky en  Scary (katten), de papegaaien en chinchilla... allen horen bij de familie en worden door de klanten algauw in het hart gesloten.
In't Woefke vindt je een groot assortiment aan stempels en nog een grotere keuze aan papier, ponsen, die-cuts, lint, knoopjes, Tim Holtz materialen, inkten, embossingpoeders... echt te veel om op te noemen.
Zak eens een keertje af naar dat kleine leuke dorp (waar ik als kind ben groot geworden) en ontdek zelf dat het de moeite waard is om een reisje te maken.
Inge geeft ook workshops... interesse??... neem dan met haar contact op en kijk op de blog... link hiernaast in balk.

Zo ik ben zeer blij jullie deze hobby plek te hebben mogen voorstellen...
Last weekend I've got a message from Inge, of "In't Woefke", I could be a member of her DT (design team) That was quite an honor.
Inge has been a very nice shop ... She started as a petstore in Wommelgem (Antwerp) and there she was liked create things of art, and in Wommelgem or near, notting of materials was to obtainthey, she made soon a corner free in her case, to convert fun hobby material. But even more quickly grew and grew this material and she had to part of here pets supplies shrink ( because there are several large stores for animalswere added). Not so bad, because, the shop never knew empty places. One disappeared and hobby stuff took place.
Currently Inge runs even with much love a dog grooming and thereby a crowded and very nice hobby shop. They will be given (thankfully) some help from mom's love ... that customers receive very jovial and continued help . Angel (dog), Spooky and Scary (cats), parrots and chinchillas... all belong to the family and be concluded soon by the customers in the heart.
In "In't Woefke" you will find a large assortment of stamps and a greater choice of paper, punching, die-cuts, ribbon, buttons, Tim Holtz materials, inks, embossing powders ... really too many to mention.
Go once in a while to that cute little village (where I grew up as a child) and discover that it is worth to make a trip. Inge also gives workshops ... interest? ... please contact her and look at the blog ... link in the left bar.

So I am very pleased to interduced you this hobby spot...

Veel liefs / a lot of love
Patrice

dinsdag 10 september 2013

Rust in het landschap...Peace in the landscape..

Er zaten twee vogeltjes op ene tak... zij zaten daar rustig en op hun gemak... de natuur was zo vredig en ontzettend mooi. Waarom zouden ze dan gaan zitten in een gesloten kooi?!There were two birds on one branch ... they sat there quietly and at ease ... nature was so peaceful and very beautiful . Why would they sit in a closed cage !

Paper: White and red cardstock... brown embossed paper from Jen Kompen (see events)..
Dies: Branch and birds from Memory Box, Circle from Sizzix.
Landscape: sponged with ink (so you like)...litle branches: stamp from Art Impression

Brown embossed paper adhesion with 3D dots

Tot ziens... Goodbye
Patrice

zondag 8 september 2013

Schuifkaart...Slide card...

Een zeer leuke workshop gevolgd bij Inge in Wommelgem (zie lijst In 't Woefke). Deze camerakaart kan je open schuiven. Bij binnenkomst moest iedereen een kaart trekken, waarop je je bestemming van de reis kreeg. Jammer genoeg geen reisbon, want ik mocht naar Amerika.
De camera werd gemaakt en deze bevat een ingenieus systeem, dat er voor zorgt, dat bij het opentrekken van de twee delen, je kaart zichtbaar wordt, maar er niet uit kan vallen.
Leuk idee en tof resultaat.

A very nice workshop followed by Inge in Wommelgem ( see list in 't Woefke ) . This camera card you can slide open. Upon entering , everyone had to draw a card , you got your destination of travel . Unfortunately no travel voucher , because I could go to America .
The camera was made and it contains an ingenious system , which ensures that when the opening up of two parts , your card is visible , it can not fall out.
Nice idea and great result.

Geniet ervan ...Enjoy...

Patrice

vrijdag 6 september 2013

Hoofd vol van alles....Head full of all

Het kan gebeuren dat je hoofd vol raakt door allerlei dingen die op je pad komen. Vandaar dit kaartje. Het kan helpen!
It may happen that your mind fills with all sorts of things that come your way . Hence this card . It can help!
Text: Weeding the weeds out of your mind and let the happiness bloom.

Border from Memory Box, Bloom stamp from Chocolate Baroque, Text from Elke Verschoten (see site)
Paper: Cardstock White, Cardstock Leprechan and Shamrock.. One white glittering brad.

See you soon back.
Tot de volgende kijk....

Patrice

maandag 2 september 2013

Scrapdagje...Scrapday....

Zaterdag trokken mijn maatje Nicole en ik naar Karin (Azza cursusleidster) om een dagje fijn te gaan scrappen. Het eenvoud bij dit scrappen bevalt me zeer. Daar ik nog een massa foto's heb liggen, koos ik dit keer voor een pakje uit 1992. Een gezinsvakantie naar Thalfang (Duitsland). Het is het huis dat we huurden. Ik fotografeer ook steeds het interieur, wat onze vrienden zo gek vinden. Maar toen ik thuis het resultaat liet zien, zei mijn man: " Och ik was helemaal vergeten hoe het er daar uitzag." Dus je ziet maar, daar zijn die foto's dan leuk voor.
Het werd een superdag! Monique en ik trakteerden voor onze verjaardagen, met koffiekoekjes, eclairs, taart en bubbels...kortom, een echt "niet dieet" festijn.
Toch hebben we ook hard gewerkt, waarvan hier het resultaat. Een dubbele pagina.. eerst voorkant, dan binnenzijde (= twee zijden).. In het totaal dus 3 pagina's gescrapt.


Saturday my friend Nicole and I went to Karin ( Azza course leader ) to a fine day to go scrapbooking . The simplicity of this scrap very like me. Because I have a mass of photos, I chose this time for a packet from 1992. Family holidays to Thalfang ( Germany ). It is the house we rented . I always photograph the interior , what our friends finding crazy . But when I showed the result at home, my husband said : "Oh, I forgot what it looked like in there. " So you see , there are those pictures than for.
It was a great day ! Monique and I treated our birthdays, cookies with coffee , eclairs , cake and bubbles ... in short , a real " not diet" festival .
Yet we have also worked hard , with the result here. A double page .. first front , then inside ( = both sides ) .. The total of 3 pages scrapped .

And??? Are they good?

Groetjes Patrice

PS: Kijk ook even bij Nicole / Look also by Nicole...