dinsdag 21 mei 2013

Vanuit het ziekenhuis...From the hospital...

Dag allerliefste blogbezoekers, vandaag is het dan zover, ik krijg straks een nieuwe heup. Rond half drie is het mijn beurt. Ben ik zenuwachtig? Ik voel me niet zo... eerlijk, ik zal blij zijn dat het achter de rug is en ik weer pijnvrije dagen leer kennen. In ieder geval... voor de resultaten van de sneek peek moeten jullie nog even geduld hebben. Als alles hier goed mag verlopen ben ik zaterdag alweer thuis en hoop ik ze er zo vlug mogelijk te kunnen opzetten... Ik wens jullie allemaal heel veel liefs en tot snel XXX Hello dearest blog visitors, today is the big day, I will get a new hip. Around half past three it's my turn. Am I nervous? I do not feel so ... honest, I'll be glad that it is behind us and I know pain free days teaching again. In any case, ... you must have patience, before the results of the sneek peek. If everything should go well here I am again at home Saturday and I hope they are asap up to ... I wish you all lots of love and see you soon XXX Many love Patrice

dinsdag 14 mei 2013

Aftellen naar zaterdag...Countdown to Saturday

Zaterdag komen de Hooked-stempeldames samen. Dit keer ontvangen we iedereen in België. Nicole, mijn maatje en ik hebben een zeer leuk project bedacht, waar we gedurende gans de dag aan gaan werken. Starten doen we natuurlijk met een kopje koffie/thee en wat lekkers en bijpraten... Voor de lunch trakteren we met echte Belgische pistolekes en vleeswaren en smaakvolle slaatjes... 2 dames gaan lekkers meebrengen voor in de namiddag en voor het diner, heeft Nicole gereserveerd in een toffe bistro. Om de thuisblijvers wat te laten kwijlen en de komers nog meer te prikkelen ... hier een kleine sneekpeek... Zondag kan je alles bekijken. Saturday the Hooked stamp ladies come together. This time we get everyone in Belgium. Nicole, my buddy and I have a very nice project conceived, the day in which we work throughout it. Of course we do start with a cup of coffee / tea and some snacks and catch up ... For lunch we treat with real Belgian baguette and flavorful meats and salads ... 2 ladies will bring goodies for the afternoon and for dinner, Nicole aside in a cool bistro. To those at home what to drool and attendees to more excite ... here is a little sneek peek ... Sunday you can see everything. Till Sunday... Patrice

dinsdag 7 mei 2013

We pakken de draad verder op...We pick up the thread again

Dank je wel iedereen die met mijn verdriet meeleefde! Het was even een nare tijd, maar zoals bij alles gaat de tijd verder en staat ons leven niet stil. We gaven het verlies van Johan een mooie plek in ons hart. Zaterdag ging ik met een groep AZZA-scrap dames naar Annevoie. Dat ligt in onze mooie Ardennen en het is een prachtig park. Het was er gans het weekend Venitiaanse maskerade. PRACHTIG!!! Geniet mee van enkele van de vele foto's die ik er nam. Thank you everyone who sympathized with my grief!It was just a bad time, but as with everything, time goes and does not stop our lives.We gave the loss of Johan a nice place in our hearts. Saturday I went with a group of AZZAscrap-ladies to Annevoie. That's in our beautiful Ardennes and it's a beautiful park. It was there all the weekend Venetian Masquerade. WONDERFUL!! Enjoy with some of the many pictures I took. Till soon XXX Patrice