dinsdag 19 november 2013

Nog te goed en nieuwtje... Too good and news

Ik was weer eens afwezig, maar heb een aantal onderzoeken moeten ondergaan. Volgende week krijg ik een zware operatie. Er werd een tumor in mijn oor vastgesteld en die moet er absoluut uit. Tja... je hebt het niet steeds zoals je wilt hé. Ik blijf niet bij de pakken zitten en ga er voor! Wel wil ik jullie lieve trouwe blogbezoekers vragen om volgende week een kaars te branden of extra te duimen op een goede afloop. Denk woensdag  27 november eens aan me.. ik weet zeker dat dat mij sterkte geeft.

Deze hadden jullie nog te goed. Jullie kregen eerder de sneekpeek en nu het geheel... leuk toch?!

Veel liefs en alvast bedankt,


I was again absent, but I have to undergo a tally of research. Next week I get a serious operation. There was a tumor in my ear set and which should definitely out. Well ... you're not always the way you want huh.
I will not throw in the towel and go for it! I do want to ask you dear and faithful blog visitors to burn a candle or extra thumbs for a good outcome, next week Think Wednesday, November 27th once to me .. I'm sure that gives me strength.

This you had too good. You were previously the sneek peek and now the whole ... fun anyway!

Many love... and already thanks...
Patrice

zaterdag 19 oktober 2013

Haloweenkriebels... Haloween jitters...

Zelf heb ik nog niet veel met haloween gehad, maar zo langzamerhand met op jullie blogs te komen, lieve blogbezoekers... raak ik toch wat in de ban. Vooral bij mijn volgers uit de UK of de VS (zie bij Kevin)... vind ik zo'n geweldige voorbeelden, dat ik me heb laten overhalen om mee een workshop te volgen. Waarvan hier het resultaat. In het huis staat een lichtje dat van kleur veranderd en dat geeft 's avonds een leuk en griezelig effect.

I personally have not had much to haloween, but so gradually to come to your blogs, sweet blog visitors ... I can easily get what captivated. Especially with my followers from the UK or the USA (see Kevin) ...I find such great examples, that I have persuaded me to follow a workshop. Which here is the result. In the house is a light that changed color and that gives in the evening a fun and creepy effect.

Bhoooooo

Patrice

vrijdag 18 oktober 2013

Binnenkort... Soon...

Weerom een voorsmaakje van een kaart voor het DT... van In't Woefke.. Benieuwd? Ga dan maar eens kijken!


Again a foretaste of a card for the DT ... In't Woefke .. Curious? Then have a look!

Groetjes Patrice

vrijdag 11 oktober 2013

Hier is ze dan...Here she is...

Ze werd op de blog van het Woefke, samen met de werkwijze, getoond en nu laat ik ze jullie ook nog even bewonderen.


She was on the blog of the Woefke, together with the method shown and now I let them you also once admired.

Have a good weekend
Een fijn weekend iedereen...

Groetjes Patrice

zondag 6 oktober 2013

Preview...

Ik maak jullie alvast al wat nieuwsgierig... voor het DT van In't woefke maakte ik een kaart, waarvan je hier al een klein tipje kan zien. Ga de volgende dagen maar eens bij In't Woefke kijken (link rechts in balk) en bekijk het resultaat.


I make what you already curious ... For the DT In't Woefke I made a card, which you can see a little tip here. Go the next days look at In't Woefke (link in right bar) and see the result.

Many love... Patrice

woensdag 2 oktober 2013

Scraptijd...Scraptime...

Vandaag laat ik jullie mijn nieuwe scrappagina zien, die ik zondag op de opendeurdag bij de scraplounge heb gemaakt. Het is een dubbele pagina, dus eigenlijk weer 4 bladen in één... De pepertjes, aardbeien en andere detailles zijn handgemaakt... 
Today I will show you my new scrapbook page,  I made Sunday on the open house at the scrap lounge .It is a double page, so basically another 4 sheets in one ... The peppers, strawberries and other detailles are handmade ... (Text:Press pause today and enjoy)

Till soon... tot gauw..
Patrice


maandag 30 september 2013

Cadeautje.. gift...

Iets geheel anders vandaag. Dit weekend kwam ons Design Team van "In't Woefke" voor het eerst samen. Het is een zeer leuke groep geworden. Allerlei ideeën kwamen op tafel te liggen. Twee van de meiden waren jarig en ik had voor hen dit zelf gemaakte cadeautje mee, waar zij zeer blij mee waren.

Een vogeltjes sleutelhanger uit vilt gemaakt. En al werk ik niet zo graag met naald en draad...toch is het resultaat goed te noemen...


Something completely different today. This weekend our Design Team "In't Woefke" came together for the first time. It has become a very nice group. Many ideas came to lie on the table. Two of the girls were birthday and I had for them this homemade gift, with which they were very happy.

A birds keychain made from felt. And though I not love to work with needle and thread ... yet to mention the result ... well.

Greets Patrice...groetjes...

donderdag 26 september 2013

Vandaag eentje anders...Today one else...

Ja, normaal zal je me niet gauw aan elfachtige toestanden wagen, maar vandaag een uitzondering.
Het is weerom een pop-up geworden. Eentje voor een jong meisje.
Yes, I will not do something soon an elfin, but today is an exception. It has once again become a pop-up. One for a young girl.

Paper: FabScrap Magic moments
           Cardstock white
Stamp text Different Color (One card special for you)
Ink: Memento
Sizzix pop-up mal bassic
Memory Box Butterfly

See yoy soon again I hope..

Groetjes/ Greets Patrice

zondag 22 september 2013

Vervolg op...Follow-up...

Op 8 september liet ik jullie de schuifkaart reizen zien. Ik volgde toen bij Inge een leuke workshop, waarbij ik bij binnenkomst een kaartje moest trekken, waarop de bestemming van mijn reis stond. En.. ik mocht naar New York (in fantasie natuurlijk :(  ). Nu vrijdag hebben we aan die workshop een vervolg gebreid en hebben we een keileuke Pop-up kaart gemaakt. Waarvan hier bewijs...


On September 8, I showed you the slide show travel card. I then followed by Inge a workshop, on arrival I had to take a card, , which was the destination of my trip. And .. I got to New York (in fantasy of course...:(...) This Friday we have a follow-up workshop and we have made a very nice Pop-up card. Which evidence here ...

Papier/paper: Cardstock white, red and blue... one sheet of Fabscraps Travel large
Stempels/stamps: Bo Bunny, Artemio, Joy and Hero Arts
Inkt/ink: Memento black and distress Vintage photo
Sizzix pop-up mal:  basic and suitcase basic
Quickutz: airplaine

Enjoy of my travel!

Tot de volgende...Patrice

dinsdag 17 september 2013

Heugelijk nieuws...Joyous news

Afgelopen weekend kreeg ik een bericht van Inge,  van "In't Woefke", dat ik lid mocht worden van haar DT (design team). Dat was een hele eer.
Inge heeft al jaren een zeer leuke winkel... Zij is gestart als dierenspeciaalzaak in Wommelgem (Antwerpen) en daar zij zeer graag knutselde en er in Wommelgem of omgeving niets van materialen te verkrijgen was, maakte zij algauw een hoekje in haar zaak vrij om leuke hobbymateriaal te zetten. Maar nog vlugger groeide en groeide deze materiaal aan en moest zij (ook doordat er meerdere grote ketens voor dierenspullen bijkwamen) een deel van haar beesten benodigdheden inkrimpen. Niet zo erg, want lege plaatsen kende de winkel nooit hoor. Het ene verdween en de hobbyspullen namen de plaats in.
Op dit moment runt Inge nog met veel liefde een hondenkapsalon en daarbij een overvolle en keitoffe hobbywinkel. Zij krijgt hierbij (gelukkig) nog wat hulp van mam's lief... die klanten  heel joviaal ontvangt en gerieft.Angel (hond), Spooky en  Scary (katten), de papegaaien en chinchilla... allen horen bij de familie en worden door de klanten algauw in het hart gesloten.
In't Woefke vindt je een groot assortiment aan stempels en nog een grotere keuze aan papier, ponsen, die-cuts, lint, knoopjes, Tim Holtz materialen, inkten, embossingpoeders... echt te veel om op te noemen.
Zak eens een keertje af naar dat kleine leuke dorp (waar ik als kind ben groot geworden) en ontdek zelf dat het de moeite waard is om een reisje te maken.
Inge geeft ook workshops... interesse??... neem dan met haar contact op en kijk op de blog... link hiernaast in balk.

Zo ik ben zeer blij jullie deze hobby plek te hebben mogen voorstellen...
Last weekend I've got a message from Inge, of "In't Woefke", I could be a member of her DT (design team) That was quite an honor.
Inge has been a very nice shop ... She started as a petstore in Wommelgem (Antwerp) and there she was liked create things of art, and in Wommelgem or near, notting of materials was to obtainthey, she made soon a corner free in her case, to convert fun hobby material. But even more quickly grew and grew this material and she had to part of here pets supplies shrink ( because there are several large stores for animalswere added). Not so bad, because, the shop never knew empty places. One disappeared and hobby stuff took place.
Currently Inge runs even with much love a dog grooming and thereby a crowded and very nice hobby shop. They will be given (thankfully) some help from mom's love ... that customers receive very jovial and continued help . Angel (dog), Spooky and Scary (cats), parrots and chinchillas... all belong to the family and be concluded soon by the customers in the heart.
In "In't Woefke" you will find a large assortment of stamps and a greater choice of paper, punching, die-cuts, ribbon, buttons, Tim Holtz materials, inks, embossing powders ... really too many to mention.
Go once in a while to that cute little village (where I grew up as a child) and discover that it is worth to make a trip. Inge also gives workshops ... interest? ... please contact her and look at the blog ... link in the left bar.

So I am very pleased to interduced you this hobby spot...

Veel liefs / a lot of love
Patrice

dinsdag 10 september 2013

Rust in het landschap...Peace in the landscape..

Er zaten twee vogeltjes op ene tak... zij zaten daar rustig en op hun gemak... de natuur was zo vredig en ontzettend mooi. Waarom zouden ze dan gaan zitten in een gesloten kooi?!There were two birds on one branch ... they sat there quietly and at ease ... nature was so peaceful and very beautiful . Why would they sit in a closed cage !

Paper: White and red cardstock... brown embossed paper from Jen Kompen (see events)..
Dies: Branch and birds from Memory Box, Circle from Sizzix.
Landscape: sponged with ink (so you like)...litle branches: stamp from Art Impression

Brown embossed paper adhesion with 3D dots

Tot ziens... Goodbye
Patrice

zondag 8 september 2013

Schuifkaart...Slide card...

Een zeer leuke workshop gevolgd bij Inge in Wommelgem (zie lijst In 't Woefke). Deze camerakaart kan je open schuiven. Bij binnenkomst moest iedereen een kaart trekken, waarop je je bestemming van de reis kreeg. Jammer genoeg geen reisbon, want ik mocht naar Amerika.
De camera werd gemaakt en deze bevat een ingenieus systeem, dat er voor zorgt, dat bij het opentrekken van de twee delen, je kaart zichtbaar wordt, maar er niet uit kan vallen.
Leuk idee en tof resultaat.

A very nice workshop followed by Inge in Wommelgem ( see list in 't Woefke ) . This camera card you can slide open. Upon entering , everyone had to draw a card , you got your destination of travel . Unfortunately no travel voucher , because I could go to America .
The camera was made and it contains an ingenious system , which ensures that when the opening up of two parts , your card is visible , it can not fall out.
Nice idea and great result.

Geniet ervan ...Enjoy...

Patrice

vrijdag 6 september 2013

Hoofd vol van alles....Head full of all

Het kan gebeuren dat je hoofd vol raakt door allerlei dingen die op je pad komen. Vandaar dit kaartje. Het kan helpen!
It may happen that your mind fills with all sorts of things that come your way . Hence this card . It can help!
Text: Weeding the weeds out of your mind and let the happiness bloom.

Border from Memory Box, Bloom stamp from Chocolate Baroque, Text from Elke Verschoten (see site)
Paper: Cardstock White, Cardstock Leprechan and Shamrock.. One white glittering brad.

See you soon back.
Tot de volgende kijk....

Patrice

maandag 2 september 2013

Scrapdagje...Scrapday....

Zaterdag trokken mijn maatje Nicole en ik naar Karin (Azza cursusleidster) om een dagje fijn te gaan scrappen. Het eenvoud bij dit scrappen bevalt me zeer. Daar ik nog een massa foto's heb liggen, koos ik dit keer voor een pakje uit 1992. Een gezinsvakantie naar Thalfang (Duitsland). Het is het huis dat we huurden. Ik fotografeer ook steeds het interieur, wat onze vrienden zo gek vinden. Maar toen ik thuis het resultaat liet zien, zei mijn man: " Och ik was helemaal vergeten hoe het er daar uitzag." Dus je ziet maar, daar zijn die foto's dan leuk voor.
Het werd een superdag! Monique en ik trakteerden voor onze verjaardagen, met koffiekoekjes, eclairs, taart en bubbels...kortom, een echt "niet dieet" festijn.
Toch hebben we ook hard gewerkt, waarvan hier het resultaat. Een dubbele pagina.. eerst voorkant, dan binnenzijde (= twee zijden).. In het totaal dus 3 pagina's gescrapt.


Saturday my friend Nicole and I went to Karin ( Azza course leader ) to a fine day to go scrapbooking . The simplicity of this scrap very like me. Because I have a mass of photos, I chose this time for a packet from 1992. Family holidays to Thalfang ( Germany ). It is the house we rented . I always photograph the interior , what our friends finding crazy . But when I showed the result at home, my husband said : "Oh, I forgot what it looked like in there. " So you see , there are those pictures than for.
It was a great day ! Monique and I treated our birthdays, cookies with coffee , eclairs , cake and bubbles ... in short , a real " not diet" festival .
Yet we have also worked hard , with the result here. A double page .. first front , then inside ( = both sides ) .. The total of 3 pages scrapped .

And??? Are they good?

Groetjes Patrice

PS: Kijk ook even bij Nicole / Look also by Nicole...

woensdag 28 augustus 2013

Afscheid nemen van... Say goodbay to....

Je maakt kaartjes om te vieren, om te danken, maar ook om iemand je steun te betuigen. Gisteren overleed de grootmoeder van een collega van mijn man. En ook al was de dame 89 jaar, voor de familie kwam dit nog te vroeg.
Met dit kaartje wensen wij hen veel sterkte in de komende tijd.You make cards to celebrate, to give thanks, but also to Someone you support. Yesterday the grandmother died of a colleague of my husband. And even though the lady was 89 years, for this family it came too early.
With this card we wish them much strength in the coming time.


Paper: light and dark blue cardstock / white paper (in 't Woefke)
Ink: light and medium blue AZZA
Stamps: dragonfly and flower (Stamping Back) Dutch text: from the old box... ???
On the wings: stickles Star Dust and Lagoon (Ranger)

Many Love Patrice

zondag 25 augustus 2013

Tijd om aan slag te gaan...time to go to create

Iedereen zal het herkennen... Zo van die ups en downs... Je wilt wel iets maken, maar waar is de inspiratie, de spirit... Ja 't was ook hier weer eens van dat. Tot afgelopen week. Toen werd ik precies wakker en aangestoken door een werkbij... Volgende creatie kwam daarbij uit de mouw.


Everyone will recognize ... So those ups and downs... You want to make something, but where is the inspiration, the spirit... Yes it was that here again. Until last week. Then I just woke up and lit by a worker bee ... Next creation was taking out of the sleeve.

Voor deze kaart heb ik volgende materialen gebruikt / For this card I used the next materials:
Paper/papier: Prima Marketing Engraver Collection + leftovers/restjes: White and Green paper/wit en groen papier.
Stamp flower/stempelbloem: Stampin'Up
Punch flower/pons bloem: Stampin'Up
Border punch/ boord pons: Martha Steward
Petal punch/bloemblad pons: Nellie Snellen
Text stamp/ tekst stempel: Darkroom Door
3D tape

 Enjoy..geniet Patrice

zondag 21 juli 2013

Heugelijke dag... Memorable day

Terug van een heerlijke vakantie in het zuiden van Frankrijk, mag ik vandaag voor de derde keer meemaken dat ons kleine landje een nieuwe Koning krijgt. En natuurlijk ook een Koningin! Nu zijn we gelijk aan Nederland, want nu hebben we beiden een jongere generatie aan het roer. Koning Albert II was een ontzettend lieve en goedlachse vorst en heeft een zeer verstandige beslissing genomen, door te kiezen voor een rustigere oude dag. Wij gaan toch ook ooit op pensioen...waarom hij dan niet. Koning Filip en Koningin Mathilde zijn een heel mooi vorstenpaar (net zoals Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima). En laat hij nu voor velen een stijvere indruk geven... Hij kan het en zal ons dat nog laten zien... want wat is het uiterlijke van de mens? Het zit hem binnenin en daar draagt hij een warm hart. Plus, met zo'n vrouw aan zijn zijde... kan het alleen maar positief gaan. Ik wens hen en hun 4 schattige kinderen in ieder geval alle goeds en een mooie regeerperiode toe en hoop dat we in dit land, dat zoveel te bieden heeft en waar de klagers, toch zullen blijven klagen.... nog vele gelukkige jaren mogen tegemoet gaan. Maar dat laatste heeft hij niet alleen in handen... daar zullen politici mee verantwoordelijk voor zijn. En ook de bevolking!
Returned from a wonderful holiday in the south of France, may I for the third time experiencing today that our little country gets a new King. And of course a Queen! Now we are equal to the Netherlands, because now we both have a younger generation at the helm. King Albert II was a very sweet and cheerful frost and has a very wise decision, by opting for a quieter old age. We go yet also ever retired ... why not he... King Philip and Queen Mathilde are a beautiful royal couple (like King Willem-Alexander and Queen Maxima ). And let him now for many give a stiffer impression ...He can and will still show us that ... because what is the external of man? It's all inside and he wears a warm heart. And, with a very good woman at his side ... can only be positive. I wish them and their four adorable children in any case all the best and a nice reign and hope that we in this country, that has so much to offer and where the complainants, will continue to complain .... yet many happy years may go forward. But this last one, he not only held ... it will take politicians are responsible for. And the people! Op de nieuwe Koningspaar jaren! Liefs Patrice

dinsdag 18 juni 2013

Er is er één jarig hoera hoera...There's a birthday hurray hurray

Een tienermeisje... Clara wordt 10 en dit kaartje krijgt ze van mij, omdat ze mijn lieve maatje is, omdat ik van haar Frans leer en zij van mij Nederlands (Clara woont in het Franse gedeelte van België) en omdat zij een schat van een meid is!!!
A teenage girl ... Clara is 10 and this card will she get from me, because she's my dear buddy, because I learn from her French and she Dutch from me (Clara lives in the French part of Belgium) and because she is a sweet girl! ! Happy Birthday Clara!!!!!!!! Kisses XXXXX Patrice

zondag 16 juni 2013

Oei vergeten...Oops forgot!

Op 14 mei...jaja al weer een tijdje geleden, liet ik jullie een sneeck peeck van enkel werkstukjes zien en beloofde ook het resultaat te tonen. Blijkbaar ben ik dat laatste vergeten geraakt... Dus hier alsnog het geheel... On 14 May ... yes yes been a while ago, I showed you a sneeck Peeck of just workpieces and also promised to show the result. Apparently I forgot that last hit ... So here the compleet yet ... Look and enjoy.. Greets Patrice

zondag 9 juni 2013

Hallo iedereen... hello everyone...

Jaja, de nieuwe heup is een feit.. en het gaat zeer goed. Nu een revalidatieperiode en dan ben ik weer "spring in het veld". Gisteren voor het eerst terug een kaart gemaakt... Ons nichtje Joni wordt 13 jaar en voor haar maakte ik deze "jongedame kaart"... Ingekleurd met distress inkt... Yeah, the new hip is a fact .. and it goes very well. Now a rehabilitation period and then I'm back "jump into the field". Yesterday for the first time back made a card ... Our niece Joni is 13 years and for her I made this "young lady card" ... Colored with distress ink ... Happy Birthday Joni XXX Many love Patrice

dinsdag 21 mei 2013

Vanuit het ziekenhuis...From the hospital...

Dag allerliefste blogbezoekers, vandaag is het dan zover, ik krijg straks een nieuwe heup. Rond half drie is het mijn beurt. Ben ik zenuwachtig? Ik voel me niet zo... eerlijk, ik zal blij zijn dat het achter de rug is en ik weer pijnvrije dagen leer kennen. In ieder geval... voor de resultaten van de sneek peek moeten jullie nog even geduld hebben. Als alles hier goed mag verlopen ben ik zaterdag alweer thuis en hoop ik ze er zo vlug mogelijk te kunnen opzetten... Ik wens jullie allemaal heel veel liefs en tot snel XXX Hello dearest blog visitors, today is the big day, I will get a new hip. Around half past three it's my turn. Am I nervous? I do not feel so ... honest, I'll be glad that it is behind us and I know pain free days teaching again. In any case, ... you must have patience, before the results of the sneek peek. If everything should go well here I am again at home Saturday and I hope they are asap up to ... I wish you all lots of love and see you soon XXX Many love Patrice

dinsdag 14 mei 2013

Aftellen naar zaterdag...Countdown to Saturday

Zaterdag komen de Hooked-stempeldames samen. Dit keer ontvangen we iedereen in België. Nicole, mijn maatje en ik hebben een zeer leuk project bedacht, waar we gedurende gans de dag aan gaan werken. Starten doen we natuurlijk met een kopje koffie/thee en wat lekkers en bijpraten... Voor de lunch trakteren we met echte Belgische pistolekes en vleeswaren en smaakvolle slaatjes... 2 dames gaan lekkers meebrengen voor in de namiddag en voor het diner, heeft Nicole gereserveerd in een toffe bistro. Om de thuisblijvers wat te laten kwijlen en de komers nog meer te prikkelen ... hier een kleine sneekpeek... Zondag kan je alles bekijken. Saturday the Hooked stamp ladies come together. This time we get everyone in Belgium. Nicole, my buddy and I have a very nice project conceived, the day in which we work throughout it. Of course we do start with a cup of coffee / tea and some snacks and catch up ... For lunch we treat with real Belgian baguette and flavorful meats and salads ... 2 ladies will bring goodies for the afternoon and for dinner, Nicole aside in a cool bistro. To those at home what to drool and attendees to more excite ... here is a little sneek peek ... Sunday you can see everything. Till Sunday... Patrice

dinsdag 7 mei 2013

We pakken de draad verder op...We pick up the thread again

Dank je wel iedereen die met mijn verdriet meeleefde! Het was even een nare tijd, maar zoals bij alles gaat de tijd verder en staat ons leven niet stil. We gaven het verlies van Johan een mooie plek in ons hart. Zaterdag ging ik met een groep AZZA-scrap dames naar Annevoie. Dat ligt in onze mooie Ardennen en het is een prachtig park. Het was er gans het weekend Venitiaanse maskerade. PRACHTIG!!! Geniet mee van enkele van de vele foto's die ik er nam. Thank you everyone who sympathized with my grief!It was just a bad time, but as with everything, time goes and does not stop our lives.We gave the loss of Johan a nice place in our hearts. Saturday I went with a group of AZZAscrap-ladies to Annevoie. That's in our beautiful Ardennes and it's a beautiful park. It was there all the weekend Venetian Masquerade. WONDERFUL!! Enjoy with some of the many pictures I took. Till soon XXX Patrice

donderdag 11 april 2013

Eerst zo'n roes en vervolgens een slag van de houten hamer...First, such a daze and then a stroke of the mallet ...

Wat hadden we een feest afgelopen weekend. We hadden er zo lang naar zitten aftellen en daar was het dan... Het grootste en mooiste Stempel-Event van de lage landen! Twee dagen zijn we door de organisatie, de standhouders en alle workshopgevers enorm in de watten gelegd. Er kwam een massa volk opdraven, wat dan zaterdagmorgen een soort van files aan ieder kraam veroorzaakte. En wat voor rolstoelgebruikers tot polonaise dansen leidde. Maar ach, je gaat om je te ontspannen en lol te maken, dus wat zou je je druk maken?! Het Woudschoten hotel leverde weer een keigoede service... Wat kwam ik vele bloggerdames tegen. Sommigen herkende ik meteen, anderen zagen er net iets anders uit dan op hun blogfoto... Maar leuk dat het was om jullie te zien en te kunnen spreken. Zoals bij velen zijn Nicole, mijn toppie maatje (Zie Collekes place)en ik zondagavond met zakken vol leuke spulletjes en een lege geldbeugel huiswaarts gekeerd. Maar oh zo voldaan. Maandag begon ik meteen iedereen te mailen, maar toen kwam er een telefoontje van mijn werk en weg was de roes! Bleek dat zondag mijn lieve meer dan toffe collega en vriend Johan, op zijn vakantiebestemming in Denemarken, was overleden. Heel plots! En mijn wereld stond, zoals bij de meeste collega 's even stil. Ik was totaal het noorden kwijt. Dit was mijn praatmaatje, die er niet meer was. Er ging geen dag voorbij of wij hadden gelachen, hebben heerlijke gesprekken gevoerd. Het was een pracht van een mens!!! Was ik eerst zo blij geweest, nu is het verdriet enorm. Ondertussen zijn er al een heleboel telefoontjes heen en weer gegaan, is er enorm wat mailverkeer en kwam er gisteren een hele goede andere collega langs, zodat we met zijn allen het verdriet kunnen delen. Op het Event had ik in de Workshop van Hermine en Corrie een keimooie tag gemaakt (althans...ik vond die zelf de mooiste van het workshopgebeuren). Deze heb ik nu aangepast en verwerkt in een afscheidskaart, die in een rouwboek komt. Dat boek gaat later naar zijn vrouw en twee meiden en kleinkind. Johan, deze draag ik op aan jou, ik kan niet zeggen...je krijgt een bijzondere plek in mijn hart... want die had je al en zal je blijven hebben! Ik heb gelukkig veel foto's waar je op staat en heb nog meer fijne herinneringen die ik zal koesteren. Ik ga je ontzettend missen... En zoals ik op je kaart heb gezet... "Als je daar boven aan de hemel staat, pink (knipoog) dan nog een keer". What we had a party last weekend. We had to sit there as long countdown and then there it was ... The largest and Best Stamp-Event of the Lowlands! Two days we are by the organization, the exhibitors and all workshop givers enormously pampered. There was a lot of people show up, then what kind of Saturday morning queues at each stall caused. And what for wheelchair users to conga dance led. But hey, you're going to relax and have fun, so why would you bother?! The hotel Woudschoten yielded again is an expert service ..,What I came across many blogger women against . Some I recognized immediately, others looked slightly different than on their blog photos ...But it was nice to see you and to speak. As with many, Nicole, my toppie buddy (See Collekes place) and I ,Sunday with bags full of fun stuff and an empty wallet returned home. But oh so satisfied. Monday I started immediately to email everyone, but when a call came from work and wash away the haze! Appeared that Sunday my dear colleague and friend Johan, on his holiday in Denmark, was deceased. Very suddenly! And my world was, as with most colleagues, paused. I was totally lost the north. This was my talkbuddy, who was no longer there. Not a day goes by we had laughed, have wonderful conversations. It was a beauty of a man! First I was so happy, now it's enormous grief. Meanwhile, there are already a lot of phone calls and gone, there's some huge mail and there was yesterday a very good another colleague along, so we all can share the grief. At the event I had in the workshop of Hermine and Corrie a beautiful tag created (I found them the most beautiful of the workshop happen). This I have now adjusted and processed in a farewell card, which comes in a mourning book. This book goes later to his wife and two girls and grandchild. Johan, I dedicate this to you, I can not say ... you get a special place in my heart ... because you had been and will continue to do! Fortunately I have many pictures where you are standing and have more happy memories that I will cherish. I'm gonna really miss you... And as I've put on your card ... "If you're up there in the sky, pink (wink) one more time." Many love Patrice

zaterdag 30 maart 2013

Steampunk...

Wij belgjes lopen steeds wat achterop wat hobbytrends betreft. Zo hebben wij nu pas de steampunk ontdekt, terwijl dat in de ons omliggende landen en in Amerika al een tijdje hot is. Toch doen we niet onder met de uitvoering ervan. Ziehier één van de werkstukjes die ik tijdens een workshop bij Inge, "In't Woefke"... heb gemaakt. Bevalt het jullie? Fijn Paasweekend iedereen! We Belgium people always walk behind what some hobby trends. So we have only now discovered steampunk,while in the neighboring countries and in America it's for a while hot. Yet we do not with its implementation. Here is one of the essays I 've made in a workshop with Inge, "In't Woefke" .... You like it? Fine Easter weekend everyone! Greets Patrice